Jesus DNA รับใช้แบบพระเยซู

มาแล้วค่ะกับ Jesus DNA ในสัปดาห์ที่สี่ชื่อว่า
“รับใช้แบบพระเยซู”
เป็นสัปดาห์แห่งการรับใช้

สิ่งที่เราจะทำตลอดสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือ
นำคนรับความรอด
•ประกาศ/แจกใบปลิวทุกวัน
•โพสคำพยาน หรือข้อพระคัมภีร์ผ่านโซเชียลมีเดีย

Back to top